این کتاب تاریخ آمریکا نوشته ی هاوارد زین بهترین و کامل ترین کتاب برای مطالعه تاریخ آمریکا

است که بهتون پیشنهاد می کنم حتما مطالعه کنید واقعا جذابه.

کتاب «تاریخ آمریکا نوشته هاوارد زین +پادکست