شهادت امام جواد رو به تمام شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم امیدوارم پیروان خوبی برای آن حضرت باشیم.


http://www.talab.ir/wp-content/uploads/2015/01/1840909857-talab-ir.jpg