شهادت مظلومانه شیخ نمرباقر نمر را به تمام شیعیان وپیروان راه امام حسین تسلیت می گویم.